We buy, We execute. You celebrate!
{ }
Histolith Emulsion

Liant special, reversibil, pentru straturi de acoperire lazurate. Histolith® Emulsion este un liant transpa-rent pentru producerea de straturi de aco-perire lazurate, destinat monumentelor arhitecturale.

Liant special, reversibil, pentru straturi de acoperire lazurate. Histolith® Emulsion este un liant transpa-rent pentru producerea de straturi de aco-perire lazurate, destinat monumentelor arhitecturale.

Histolith®Emulsion este un liant transparent pentru producerea de straturi de acoperire lazurate, destinat monumentelor arhitecturale.

Sidebar