We buy, We execute. You celebrate!
{ }
Histolith Raumquarz

Vopsea silicatică de dispersie conform DIN 18 363, Capitolul 2.4.1 pentru suprafeţe interioare supuse la solicitări mari Clasă 2 uzură prin frecare umedă.Vopsea silicatică de dispersie conform DIN 18 363, Capitolul 2.4.1. Pentru suprafeţe minerale puternic solici-tate în interioare la protejarea clădirilor-monument precum şi în locuinţe, şcoli, grădiniţe şi în clădirile publice.

Vopsea silicatică de dispersie conform DIN 18 363, Capitolul 2.4.1 pentru suprafeţe interioare supuse la solicitări mari Clasă 2 uzură prin frecare umedă.Vopsea silicatică de dispersie conform DIN 18 363, Capitolul 2.4.1. Pentru suprafeţe minerale puternic solici-tate în interioare la protejarea clădirilor-monument precum şi în locuinţe, şcoli, grădiniţe şi în clădirile publice.

Pentru suprafeţe minerale puternic solicitate în interioare la protejarea clădirilor
monument precum şi în locuinţe, şcoli, grădiniţe şi în clădirile publice

Sidebar