We buy, We execute. You celebrate!
{ }
Histolith Trass-Sanierputz

Tencuială pe bază de Trass (Suevit Trass), conform WTA, pentru asanarea zidăriilor afectate de umezeală şi săruri, la interior şi exterior.

  • Rezistent la îngheţ
  • Aplicabil atât manual, cât şi mecanizat
  • Corespunde normativului WTA 2-9-04/D
  • Granula maximă de 1,25 mm
  • Capacitate mare de difuziune μ<12

Tencuială pe bază de Trass (Suevit Trass), conform WTA, pentru asanarea zidăriilor afectate de umezeală şi săruri, la interior şi exterior.
Rezistent la îngheţ
Aplicabil atât manual, cât şi mecanizat
Corespunde normativului WTA 2-9-04/D
Granula maximă de 1,25 mm
Capacitate mare de difuziune μ<12

Histolith® Trass-Sanierputzsystem este destinat tencuirii zidăriilor umede si cu conţinut salin, atât la interior cât şi la exterior.
Datorită volumului mare a porilor, sărurile dăunătoare construcţiei sunt depozitate. În acest fel se obţine suprafeţe uscate şi fără de eflorescenţe pe zidăriile umede, aceasta când clima mediului
înconjurător permite uscarea.

Sidebar